E-Line

E-Line

Tourline

Tourline

Cityline

Cityline

Sportsline

Sportsline

Traditionline

Traditionline

Garantievoorwaarden

Bij een kwaliteitsproduct zoals een Pointer fiets hoort een uitgebreide garantie:

Frame

  • 5 jaar garantie op materiaal- en constructiefouten voor stalen frame en voorvork
  • 2 jaar garantie op materiaal- en constructiefouten voor Aluminum frame en verende voorvork

Accu

  • 2 jaar garantie met ≥ 70% capiciteit, uitsluiting van diepontlading, slijtage en gebruik van een niet originele lader. Onjuist gebruik en behandeling vallen buiten de garantie aanspraak.

Onderdelen

  • 2 jaar garantie op materiaal en constructiefouten. 

Lakwerk

  • 2 jaar garantie op alle lak- en chroomdelen, geldt voor roestvorming van binnenuit. Beschadigingen vallen buiten de garantie aanspraak. 

Voorwaarden

De garantiebepalingen gelden, onder toepassing van Nederlands recht, uitsluitend voor de eerste eigenaar en is niet overdraagbaar. Om aanspraak te kunnen maken op garantie, dient de eigenaar het garantiebewijs, vergezeld van de originele en juist gedateerde aankoopbon, te overleggen. Achteraf geschreven bonnen worden niet geaccepteerd.

Garantie wordt niet verleend indien er sprake is van oneigenlijk of niet-normaal gebruik, onvoldoende service of onderhoud, ondeskundige reparatie en/of montage (zie montage voorschriften) en weersinvloeden. Ook wordt er geen garantie verleend bij gebruik van niet-originele onderdelen, wijziging in uitvoering of constructie en indien de fiets voor verhuur is gebruikt en/of indien de fiets gebruikt is om meer dan één persoon te vervoeren, met een maximale gewichtsbelasting inclusief bagage van 100 kg. Slijtage of onjuiste afstelling valt niet onder de garantie zoals banden, kabels, ketting, tandwielen, stuurinrichting, remmen, zadel, zadelpen, versnellingen. 

Schade ontstaan als gevolg van het gebruik van vorkuitzetters, valt niet onder de garantie, zoals alle andere vormen van schade buiten de garantie vallen.

De fabrikant/importeur/leverancier beoordeelt of garantie verleend wordt of niet. Eventuele montage-, demontage- en vrachtkosten komen voor rekening van de eigenaar. Garantie wordt uitsluitend via de dealer afgehandeld. Defecte onderdelen dienen franco ter beoordeling te worden opgestuurd door de betreffende dealer, onder vermelding van de klacht en vergezeld van een kopie van het garantiebewijs en de aankoopbon.

Aansprakelijkheid

Pointer Rijwielen B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid van middellijke of onmiddellijke geleden schade (welke dan ook) ontstaan door gebreken aan de geleverde zaken. De aansprakelijkheid strekt niet verder dan de omschreven garantievoorwaarden. Iedere aansprakelijkheid voor vervolgschade wordt uitdrukkelijk uitgesloten.